קומפלקס משולב
בצפון גרמניה

נכס מניב עם תשואה שוטפת במרכז
העיר "קיל"

בואו להיות חלק מסיפור ההצלחה

קומפלקס משולב
בצפון גרמניה

נכס מניב עם תשואה
שוטפת במרכז העיר "קיל"
עיר נמל בתנופת התפתחות

בואו להיות חלק מסיפור ההצלחה

אודות
הפרויקט

אודות הפרויקט

אודות
הפרויקט

האיזור

על הכיכר המרכזית של רובע המגורים  East Gaarden, בגדה המזרחית של הנמל

הפרויקט

נכס משולב מניב עם תשואה שוטפת במרכז העיר

הנכס

נכס מניב מוכר בתפוסה גבוהה עם תשואה שוטפת

חבילת השקעה

חבילות השקעה החל מ-100,000 יורו

הפרויקט במספרים

21,200

מטרים רבועים

238

דירות

25

יחידות מסחר

316

מקומות חניה

21,200

מטרים רבועים

238

דירות

25

יחידות מסחר

316

מקומות חניה

הסיפור שלנו

השקעה ישירה עם היזם | 12 שנות פעילות | הזדמנויות השקעה ייחודיות

אינספיריישן הנה חברה להשקעות נדל"ן וניהול נכסים עם משרדים ראשיים בלב ברלין.

מאז 2009 אנחנו מתמחים באחזקות וניהול נכסים מניבים ונכסים בעלי פוטנציאל פיתוח ברחבי גרמניה. בנוסף לבנייני מגורים, פעילות החברה התרחבה לקרקעות לבניה, נכסים מסחריים ומלונות.

 

צוות מקצועי ומיומן המונה 50 עובדים יושב במשרדנו הראשיים בלב ברלין ועוסק באופן יומיומי בזיהוי ובחינת הזדמנויות השקעה, בטיפול בעסקאות רכישה, בהשבחת פרויקטים ובניהול נכסים.

 

עם היקף עסקאות של למעלה מ-500 מיליון יורו מאז הקמתה, מנהלת היום קבוצת אינספיריישן נכסים בהיקף של 200 מיליון יורו ברחבי גרמניה הכוללים כ-70 אלף מ”ר, מהם 65% נכסי מגורים.

 

הניסיון הרב, הקשרים הענפים, הידע הרחב שצברנו, המקצוענות והחושים החדים שלנו מאפשרים לנו לפתוח בפני משקיע קצה הזדמנויות נדל”ן ייחודיות בברלין ובגרמניה כולה.

 

ומעל לכל, ערכי ההגינות, יושרה ושקיפות עומדים לנגד עינינו בכל פרויקט והשקעה.

1500+

משקיעים

100+

פרויקטים

50+

עובדים

€500M

נפח עסקאות

12+

שנות ניסיון

– מחקר ניתוח נתונים
– בדיקת נאותות
– תכנון עסקי ופיננסי
– ליווי משפטי

פיתוח
עסקי
ורכש

– ניהול ובקרה
– פיתוח והשבתת נכסים
– ניהול טכני

ניהול
פרויקטים
ונכסים

– גיוס הון
– ליווי משקיעים
– הנפקת דו״חות רבעוניים

ניהול
פרויקטים
ונכסים

המודל העסקי

מזה 12 שנים מספקת קבוצת אינספיריישן למשקיעים מישראל ומרחבי העולם גישה לפרוייקטי נדל”ן אטרקטיביים והזדמנויות השקעה בגרמניה.

 

הצוות המנוסה של הקבוצה עוסק באיתור עסקאות, ניהול פרויקטים, פיתוח והשבחת נכסים עד למימושם. בכל פרויקט אנו מציעים למשקיעים להצטרף להשקעה משותפת.

 

המשקיעים בפרויקטים של הקבוצה נהנים מהזדמנויות השקעה יוצאות דופן בשיתוף יזם מנוסה ומקצועי במוקד השקעות עולמי בו לאדם הפרטי כמעט בלתי אפשרי לאתר השקעות דומות.

 

ההשקעה בפרויקט יזמי ישירות עם היזם, יוצרת זהות אינטרסים ושותפות אמיתית לצד זמינות ומידע ממקור ראשון אודות התקדמות הפרויקט ומצב ההשקעה.

מחקר ניתוח נתונים בדיקת נאותות תכנון עסקי ופיננסי ליווי משפטי

פיתוח
עסקי
ורכש

ניהול ובקרה פיתוח והשבתת נכסים ניהול טכני

ניהול
פרויקטים
ונכסים

גיוס הון ליווי משקיעים הנפקת דו״חות רבעוניים

ניהול
פרויקטים
ונכסים

המודל העסקי

מזה 12 שנים מספקת קבוצת אינספיריישן למשקיעים מישראל ומרחבי העולם גישה לפרוייקטי נדל”ן אטרקטיביים והזדמנויות השקעה בגרמניה.

 

הצוות המנוסה של הקבוצה עוסק באיתור עסקאות, ניהול פרויקטים, פיתוח והשבחת נכסים עד למימושם. בכל פרויקט אנו מציעים למשקיעים להצטרף להשקעה משותפת.

 

המשקיעים בפרויקטים של הקבוצה נהנים מהזדמנויות השקעה יוצאות דופן בשיתוף יזם מנוסה ומקצועי במוקד השקעות עולמי בו לאדם הפרטי כמעט בלתי אפשרי לאתר השקעות דומות.

 

ההשקעה בפרויקט יזמי ישירות עם היזם, יוצרת זהות אינטרסים ושותפות אמיתית לצד זמינות ומידע ממקור ראשון אודות התקדמות הפרויקט ומצב ההשקעה.

בואו להיות חלק מסיפור ההצלחה

יובהר, כי אין באמור באתר משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר משקיעים של אינספיריישן גרופ אשר להם יועבר מידע לגבי השקעות ספציפיות שהם רשאים להצטרף אליהן במסגרת הצעה שתיעשה למספר משקיעים שלא יעלה על שלושים וחמישה (35) משקיעים, לא כולל משקיעים מתוחכמים, המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 הכל בכפוף לדין. מודגש כי אין באמור באתר משום הבטחת תשואה כלשהי. עוד יודגש כי אין באמור משום התחייבות של אינספיריישן גרופ לכך שבקשת חברים במאגר אינספיריישן גרופ להשקיע בהשקעה מסוימת תתקבל על ידי אינספיריישן גרופ או שלחברים במאגר או למשקיעים כאמור אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין בהצעה, או בכלל ואין כל הבטחה או התחייבות כלשהי מצד אינספיריישן גרופ או מי ממנהליה להחזר מלא או חלקי של סכום ההשקעה בהשקעה מסוימת אשר עשוי להיות שונה באופן מהותי מהמוצג. כל משקיע מודע לכך כי ההשקעה נושאת בחובה סיכון אפשרי של אובדן כספי ההשקעה ואינספיריישן גרופ אינה נותנת הבטחה לתשלום בגין השקעה כלשהי. אינספיריישן גרופ או מי מבעלי מניותיה או מנהליה לא יהיו אחראים או ערבים בכל מקרה שאיזה מגורמי הסיכון בהשקעה יתממש. על המשקיע לבחון בעצמו או באמצעות יועצים מטעמו מהם הסיכונים הכרוכים בהשקעה ובכלל זה לבחון את השלכות המס הקשורות בה. כל משקיע יישא באחריות הבלעדית לאובדן השקעתו כולה או חלקה ומסוגל להעריך את טיב ההשקעה ולהיות בעל היכולת הכלכלית לשאת בתוצאות שליליות הנובעות מהשקעתו. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

Crafted by